photograph

autumn foliage in kyoto 2016

“autumn foliage in kyoto 2016”

2016年京都の紅葉

arashiyama by shimokawa yui

.

arashiyama by shimokawa yui

.

autumn foliage#3 by shimokawa yui

.

autumn foliage#15 by shimokawa yui

.

togetsukyo by shimokawa yui

.

daimonji#2 by shimokawa yui

.

daimonji by shimokawa yui